کیت تشخیص ویتامین دی

فرم فعال ویتامین دی (Vit D) یا همان 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی با افزایش جذب کلسیم و فسفر از طریق روده ها و کاهش دفع آنها از کلیه به متابولیسم استخوانها کمک می کند. سطوح مناسب 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی از ما در برابر انواع سرطان از جمله سرطان پروستات و سرطان پستان محافظت کرده، افسردگی را کاهش داده و سیستم ایمنی را تقویت می کند. از آنجا که مقدار  25 هیدروکسی ویتامین دی بعنوان پیش ساز 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی در انسان با مقدار 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی متناسب است، لذا در بالین به جای اندازه گیری میزان 1و25 دی هیدروکسی ویتامین دی، مقدار25 هیدروکسی ویتامین دی موجود درسرم را اندازه گیری می کنند.