کیت تشخیص  هورمون های تیروئیدی

غده تیروئید دو هورمون مهم به نام های تایروکسین (Thyroxine) یا T4 و تری یدوتایرونین (Triiodothyronine)  یا T3 را تولید و به داخل خون ترشح می کند. ملکول ید نقش مهمی در ساختمان این دو هورمون داشته و تفاوت این دو هورمون نیز تنها در تعداد مولکول های ید (Iodine) می باشد. یعنی T3 دارای سه مولکول و T4 دارای چهار مولکول ید می باشد. هورمون T3 بین سه تا چهار برابر قویتر و موثرتر از T4 می باشد. این هورمونها از طریق جریان خون به بافتها و سپس سلولها رسیده و اثر خود را در سلول اعمال می نمایند. قسمت عمده هورمون T4 نیز در درون سلول با از دست دادن یک مولکول ید به T3 تبدیل می شود تا تاثیر آن بیشتر گردد. این هورمونها با مکانیسم های پیچیده ای باعث افزایش میزان سوخت و ساز سلولی، شکسته شدن مولکول های کربوهیدرات و پروتئین، بالا رفتن متابولیسم پایه و افزایش تولید انرژی در داخل سلول می گردند. نتیجه عملکرد این هورمونها، افزایش ضربان قلب و افزایش برون ده قلبی (میزان خون خروجی از قلب)، افزایش بازده تنفسی، افزایش جذب مواد از دستگاه گوارش، افزایش حرارت بدن و عملکرد صحیح مغز، عضلات و سایر بافت های بدن می باشد. وجود این هورمون ها برای عملکرد طبیعی غدد جنسی، داشتن سیکل منظم قاعدگی در خانم ها و داشتن خواب و تفکر طبیعی نیز الزامیست. هورمون های تیروئید همچنین نقش مهمی در رشد ونمو انسان در دوره جنینی، نوزادی و سالهای اول عمر داشته و این نقش در مورد رشد و تکامل مغز اهمیت بیشتری پیدا می کند. اختلال در تولید این هورمونها در دوران جنینی و سالهای اول پس از تولد، می تواند منجر به عقب ماندگی ذهنی و کاهش بهره هوشی گردد.

برای یررسی اولیه عملکرد غده تیروئید، پزشکان معمولا از آزمایش خون استفاده می نمایند. اندازه گیری میزان هورمونهای ,T4  T3و TSH در خون معمولا برای ارزیابی اولیه کافیست. اگر میزان هورمون T3 و T4 بالاتر از حد نرمال و میزان هورمون TSH کمتراز حد نرمال باشد، فرد به پرکاری غده تیروئید مبتلاست و اگر میزان هورمون T3 و T4 کمتر از حد نرمال و میزان هورمون TSHبیشتراز حد نرمال باشد، فرد به کم کاری غده تیروئید مبتلاست. میزان طبیعی این هورمونها هم معمولا نشانگر کارکرد صحیح غده تیروئید می باشد.